Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bretejovce
Lokalita
obec Bretejovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Empírová kúria z prvej polovice 19. storočia. Je to dvojpodlažná trojtraktová stavba s pôdorysom v tvare obdĺžnika s pozdĺžnou osou orientovanou v smere východ – západ. Na severnej fasáde je vysunutý stĺpový portikus, ktorý mal pôvodne murovaný tympanón. Fasáda je členená trojitými empírovými oknami a zakončená zuborezovou rímsou. V miestnostiach sú valené a zrkadlové klenby. [1]
 

Hlavná je severná fasáda, ktorej dominuje vysunutý stĺpový portikus s valcovými stĺpmi. Fasáda je vertikálne členená lizénami, ktoré okolo otvorov sú ukončené hlavicami s bohatou štukovou výzdobou s florálnymi ornamentmi. Horizontálne fasádu člení sokel a profilovaná korunná rímsa, na ktorú sa napájajú malé podstrešné konzoly. Nad okennými otvormi sú polkruhové frontóny. Ostatné fasády sú členené podobne (lizénami, konzolovými podstrešnými rímsami a jednoduchými kordónovými rímsami). Okná sú drevené dvojité štvorkrídlové, s kovanými mrežami uprostred vonkajších a vnútorných krídel. Hlavný vstup má výplň drevenú dvojitú dvojkrídlovú kazetovú s historickým ozdobne formovaným kovaním, teda má zvlaky a kľučky. Zámka je krabicová z 19. storočia. Historické výplne s kovanými prvkami majú na južnej strane jednokrídlové dvere na prízemí a na západnej fasáde zase jednodkrídlové dvere na úrovni podkrovia. Zachované výplne aj kovania svedčia o ich výrobe v priebehu 19. storočia. Úprava okolo okien nesúca sa v duchu empíru nasvedčuje presnejšie, že ide o obdobie 20., najneskôr 40. rokov 19. storočia. [2]
 

Jednotlivé miestnosti interiéru sú kryté valenými klenbami, pruskými klenbami, respektíve fabiónovými stropmi bez fabiónových ríms. Okenné a vstupné otvory zo strany interiéru majú ostenia pokryté kazetovými zárubňami s profilovanými okrajmi. Budova má valbovú strechu, ale nad portikom je strecha sedlová. Strešnú krytinu tvoril plech strihaný do pásov, ktorým bola v 20. storočí nahradená pôvodná krytina, pravdepodobne drevený šindeľ. [3]
 

Kúria v Btetejovciach [4] bola zrejme sídlo bočnej vetvy rodu Péchy, to však musí potvrdiť archívny výskum. [5]
 

Objekt nebol rozširovaný, ani výraznejšie upravovaný a má zachovanú takmer väčšinu historických okenných a vstupných výplní, preto má výraznú pamiatkovú hodnotu, aj keď od jeho vzniku neprešli ani dve storočia. Takto zachovaných empírových stavieb je na šarišskom vidieku minimum. [6]
 

Pôvodne bol areál ohradený zrejme len zo severnej, západnej a sčasti z východnej strany, lebo južne a juhovýchodne obkolesovala budovu cesta, respektívne ulica existujúca už v 19. storočí. Severne ležiace zázemie rezidencie tvoril areál sadovníckej úpravy a hospodárske stavby. V súčasnosti je daný priestor zastavaný novodobými objektmi a hospodárske budovy sú prestavané. Z pôvodného ohradenia areálu sa zachovali murované stĺpy vstupnej brány. Vedľa kúrie stojí vysoká murovaná sýpka, ktorá je však ešte staršia ako kúria a teda s ňou nesúvisí. Sýpka z tereziánskeho obdobia je ale prestavaná. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Je v súkromných rukách.
Prístup
Kúria stojí v západnej časti intravilánu obce, na svahu zvažujúcom sa smerom na východ ku Toryskej doline. [8]
Fotogaléria
Kúria Bretejovce (naľavo nárožie sýpky) foto © Jiří Fiedler 8/1975Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kúria Bretejovce foto © Jiří Fiedler 8/1975Kúria Bretejovce foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
[2 - 3] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kúria v Bretejovciach patrí medzi zriedkavé empírové stavby. 12. marec 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/8148207/kuria-vbretejovciach-patri-medzi-zriedkave-empirove-stavby.html (14.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 8/2016.
[4] Obec sa vyvinula na mieste starej dediny z 12. storočia. V roku 1289 bola majetkom drienovských Abovcov, neskôr patrila Abovcom z Budimíra, ale aj Rozgonyiovcom, Segnyeovcom, Semseyovcom a v roku 1751 Péchyovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1787 mala obec 37 domov a 323 obyvateľov, v roku 1828 už mala 50 domov a 383 obyvateľov. Dedinu zadelili do okresu Jána Keczera, ktorý bol majiteľom Ploského v roku 1769. Podľa obecnej kroniky, obec je prvý raz spomínaná v roku 1291. Jej názov bol Berete alebo Berethej. V rokoch 1420-1462 je nazývaná Berethe. Podľa „Canonica visitatív“ z roku 1814 sa nazýva Beretho a koncom 19. storočia Sárosbereto. Až po roku 1918 Bretejovce. Od roku 1873 do roku 1921 patrila obec do okresu Lemešany a od roku 1921 až dodnes do okresu Prešov. V obecnej kronike sa tiež uvádza, že koncom 19. storočia až do prvej svetovej vojny dedinčania žili v nízkych drevených domoch. Tie mali jednu izbu, predsieň zvaný prikľet a komoru. Dlažba bola hlinená. V sobotu ju vymazali blatom, do čoho sa primiešaval konský alebo kravský trus. Strop nebol murovaný. Krížom cez izbu viedli drevené trámy – hredy. Po stenách viseli obrazy svätých a ozdobné tanieriky. V izbe stoličky neboli. Sedávali na laviciach, ktoré stáli na kolíkoch pri oknách. Bohatší mali lavice s operadlom, tzv. limbak. Pri jedle stôl neprikrývali, iba pre návštevy bielym doma tkaným obrusom. V stole bola zásuvka, kde sa ukladal chlieb a nôž. V kútoch izby stáli postele. Boli vystlané slamou a prikryté bielou plachtou. Šaty ukladali do farbenej truhlice – lady, niektoré vešali na hrubé palice – žrďky. V kúte pri dverách stála zvyčajne pec s pekárnikom a tzv. trúbou, ktorá odvádzala dym. Posledný taký dom bol zbúraný v roku 1963. KOŠUTHOVÁ, Anna: Kúria v Bretejovciach patrí medzi zriedkavé empírové stavby. 12. marec 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/8148207/kuria-vbretejovciach-patri-medzi-zriedkave-empirove-stavby.html (14.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 8/2016.
[5 - 8] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kúria v Bretejovciach patrí medzi zriedkavé empírové stavby. 12. marec 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/8148207/kuria-vbretejovciach-patri-medzi-zriedkave-empirove-stavby.html (14.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 8/2016.
Bibliografia
www.bretejovce.sk
GPS
48.827344, 21.293589
48°49'38.4"N 21°17'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk