Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezovica 3
Lokalita
obec Brezovica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria bola postavená pravdepodobne ešte koncom 17. storočia. Prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L a vysokou valbovou strechou obsahuje prevažne prvky barokového tvaroslovia (pruská klenba, kozub a viaceré kazetové výplne s barokovými ornamentmi), avšak má i značne archaické typy valených klenieb na prízemí a pravouhlý profilovaný portál. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Fotogaléria
Kúria Brezovica 3 foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 52.
Bibliografia
SABOL, Dominik: Renesančné kúrie v Brezovici. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 49 - 52.
www.brezovicanadtorysou.sk
GPS
49.145227, 20.843792
49.145227,20.843792www.pamiatkynaslovensku.sk