Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Devičany
Lokalita
obec Devičany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená okolo roku 1810. Prestavaná bola v rokoch 1880 – 1890. Je to jednopodlažná budova s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom, v strede s miernym trojosovým rizalitom, členeným pilastrami. Uličná fasáda je sedemosová. Nádvorná fasáda mala dvojstĺpový portikus s trojhranným štítom. [1]
 

K pôvodnému objektu bolo neskoršie do uhla pribudované západné krídlo jednotraktovej dispozície. Obe krídla spájala dodatočne pristavaná chodba. [2]

Pamiatková ochrana
?
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je katastrofálny!
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Devičany foto © Imrich Kluka 2/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 291.
Bibliografia
www.devicany.sk
GPS
48.329040, 18.710831
48°19'44.5"N 18°42'39.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk