Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Králik (Tornaľa)
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Ide o jednopodlažnú budovu na pôdoryse v tvare písmena U. Hlavná fasáda má stredný rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom a členený pilastrami. Ostatné fasády sú hladké. Strecha je valbová. Objekt má trojtraktovú dispozíciu. Ústredná chodba je zaklenutá valenou klenbou, miestnosti kláštornými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kúria sa nenachádza v Ústrednom zozname pamiatkové fondu Slovenskej republiky.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce, ktorá je mestskou časťou Tornale.
Fotogaléria
Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019Kúria Králik (Tornaľa) foto © Viliam Mazanec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 118.
GPS
48.407126, 20.314898
48°24'25.7"N 20°18'53.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk