Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovňany
Iný názov
Rovne
Lokalita
obec Rovňany, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kúria postavená v roku 1713. Prestavaná bola v roku 1767. Prefasádovali ju v prvej polovici 19. storočia v empírovom slohu. Ide o jednopodlažný objekt na pôdoryse obdĺžnika s trojtraktovou dispozíciou. Vo dvore boli dve arkády a stĺpová loggia do záhrady. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami a korýtkovými klenbami. Na kamennom vstupnom portáli bol erb s letopočtom prestavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste. Nachádza sa oproti evanjelickému kostolu.
Fotogaléria
Kúria Rovňany foto © Ladislav Luppa 4/2021Kúria Rovňany foto © Ladislav Luppa 4/2021Kúria Rovňany foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 43.
Bibliografia
www.rovnany.sk
GPS
48.449192, 19.740952
48°26'57.1"N 19°44'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk