Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senec - Turecký dom
Lokalita
obec Senec, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná kúria tzv. Turecký dom bola postavená v polovici 16. storočia. [1] Upravovaná bola v 20. storočí. Kúria je dvojpodlažná dvojtraktová nárožná stavba na obdĺžnikovom pôdoryse, s nárožnou valcovitou vežou a ústredným vestibulom, z ktorého odbočuje priamočiare schodište. V prednej časti prízemia a na poschodí sú valené klenby s lunetami. Fasáda je hladká a má renesančnú atiku, v ktorej sú zachované kľučové strieľne. Objekt má pôvodne polkruhovo zakončený portál a okná rámované kamennými šambránami. Na nárožiach je sgrafitová rustika. [2]
 

Turecký dom je jedným z najstarších objektov mesta. Aj keď architektonické články objektu (približne v stredovej výške nachádzajúce sa okenné otvory poschodia, otvory strielní osadené pod vysokou oblúčkovitou atikou, rohová bašta) jej prepožičiavajú robustný vzhľad, nikdy nemohol mať pevnostný charakter. Pravda, isté nadštandardné obranné vlastnosti v nepokojných časoch tu nemožno poprieť, čoho dôkazom je aj podzemná úniková chodba spevnená tehlami, ktorá vychádzala z juhozápadného rohu objektu a vyúsťovala do dvora susedného domu. Chodba, ktorá bola odkrytá v roku 1960 vznikla sekundárne, najneskôr na začiatku 18. storočia. [3]
 

V rokoch 1556 - 1560 dal kúriu postaviť bratislavský župan Krištof Baťán. Turecký dom zažil útok Turkov v roku 1663. Zaujímavosťou stavby je nárožná valcovitá veža (bastión) typická pre stavby z obdobia tureckých vpádov. Po strate obrannej funkcie bola vo veži miestnosť, kde sa zabávala šľachta. Do roku 1757 sa v kúrii konali zasadnutia bratislavskej župy, potom slúžila najmä úradným účelom. [4] V 19. storočí sa stala sídlom novovzniknutého seneckého slúžnovského úradu a v 20. storočí plnila rôzne administratívne a kultúrne funkcie. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahly pamiatkový prieskum bol uskutočnený v rokoch 1978 a 1994. [6] Turecký dom bol niekoľko rokov opustený a veľmi zdevastovaný. V roku 1994 bola dokončená nákladná rekonštrukcia pamiatky, ktorú financovalo mesto Senec. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V Tureckom dome sídli v súčasnosti Mestské múzeum [8], Správa cestovného ruchu a Turistická informačná kancelária. [9]

Prístup
Stojí na námestí v centre mesta. Kúria je situovaná na juhovýchodnej strane námestia ako solitér. [10]
Fotogaléria
Kúria Senec - Turecký dom foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] www.msks-senec.sk (8.10.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 90.
[3] www.msks-senec.sk (8.10.2013)
[4] www.senec.sk (8.10.2013)
[5 - 6] www.msks-senec.sk (8.10.2013)
[7] www.senec.sk (8.10.2013)
[8] Myšlienka založenia múzea v Senci sa vo verejnom živote objavovala už v minulosti a veľmi oprávnene. Inštitúcia podobného charakteru so zameraním svojej pozornosti na okolitý región vždy absentovala. V bývalom okrese Bratislava – vidiek bolo síce (a existuje dodnes) múzeum zaradené v sieti múzeí v Pezinku, svojou činnosťou však bolo obmedzené na malokarpatský región. Ďalšie vlastivedné múzeum existuje v Galante, jeho spádové územie však končí na hraniciach bývalého okresu Galanta (dnes okresy Galanta a Šaľa). Bývalá sieť štátnych múzeí zákonite nemohla pokryť každú teritoriálnu oblasť. V súčasnosti je badateľná snaha funkčne doplniť existujúce múzeá o vysunuté expozície. Vznikajú aj tzv. obecné vlastivedné domy a mestské múzeá, spravidla v spolupráci s príslušným vlastivedným múzeom. Takéto mestské múzeum existuje na okolí Senca napr. v Pezinku, ale aj v Seredi. Mestské múzeum (Turecký dom) v Senci vznikalo v období rokov 2007 – 2009. Slávnostné otvorenie inštitúcie sa konalo dňa 28. januára 2010. www.msks-senec.sk (8.10.2013)
[9] www.senec.sk (8.10.2013)
[10] www.msks-senec.sk (8.10.2013)
Bibliografia
www.senec.sk
GPS
48.220843, 17.399594
48°0 13' 15.03", 17°0 23' 58.54"www.pamiatkynaslovensku.sk