Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kračúnovce
Iný názov
Kračonovce
Lokalita
obec Kračúnovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z polovice 19. storočia s neskoršími úpravami a prístavbami, ktorá bola postavená na starších základoch. Dispozične opakuje pôdorys kúrií s ústrednou chodbou, na ktorú sú napojené ostatné miestnosti, vo výstavbe je však prispôsobená miestnej ľudovej architektúre. [1] Na oboch stranách hlavného traktu má silne vystupujúce rizality, skôr ide o štvorcové nárožné veže, ktoré sú zdobené nárožnou rustikou.
 

Jednopodlažná hlavná časť budovy mala mierne vystupujúci otvorený rizalit, ktorého štít stál na drevených stĺpoch. Okná v tejto časti zdobili nadokenné reliéfy štylizovaných esovitých rozvilín a mušlí. K západnej strane budovy bol pristavaný čeľadník v účelovom riešení, čím sa zmenil pôdorys stavby, ktorý mal tvar písmena U. Staršie miestnosti v severnom trakte budovy sú zaklenuté pruskými klenbami. [2]

Pamiatková ochrana
Pamiatkový výskum pre KÚŠPSOP stredisko Bardejov, 1986. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je zlý. Objekt má evidentne novú strechu, ale je opustený a chátra. Začatá rekonštrukcia sa akosi nekoná.
Prístup
Stojí na miernom svahu v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kúria Kračúnovce foto © Imrich Kluka 8/2012Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013Kúrie Kračúnovce foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 115.
[3] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 90.
Bibliografia
www.kracunovce.sk
GPS
49.092582, 21.486081
49°0 5' 33.30", 21°0 29' 9.89"www.pamiatkynaslovensku.sk