Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kurima - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kurima, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z roku 1703. V rokoch 1839 – 1861 bola v ruinách. Renovovali ju v rokoch 1861, 1894 a 1907. Opravená a zastrešená bola v prvej polovici 20. storočia. Je to stavba kruhového pôdorysu, krytá rovným stropom, iba oltárny priestor jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby. Má vstupný gotický kamenný lomený portál s jedným prútom v ostení, ktorý je do stavby zamurovaný sekundárne, pochádza asi z miestneho kostola. [1]
 

Oltár kaplnky je neúplný, má zvyšky oltárnej architektúry z čias stavby. Obraz Nanebovzatia Panny Márie je z druhej polovice 19. storočia s pseudoklasicistickým rámom. Náhrobok je pseudogotický z roku 1869 s latinským nápisom. [2]
 

Koncom 17. storočia sa vlastníkmi „kurimskej“ časti Makovického panstva stali Szirmayovci. Na kopci východne od centra Kurimy v roku 1703 postavili barokovú kaplnku rotundového pôdorysu, ktorá mala byť pravdepodobne rodinnou kryptou kurimských Szirmayovcov. V kaplnke je pochovaná grófka Karolína Szirmayová. Na náhrobnom kameni je latinský nápis: „Sub hoc signo Fidei requescunt cineres Carolinae Comitifsae condam Szirmay de Szirma Bessenyo natae 11. Maji 1802 de Comitibus Volkenstein Trostburg denatce 8. Dec. 1849“ (Preklad: Pod týmto znamením Viery odpočíva popol Caroliny, grófky, rodenej Szirmay de Szirma Bessenyo, narodenej 11. mája 1802 v župe Volkenstein Trotsburg – zomrelej 8. dec. 1849). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne, ktorý je na kopci v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kaplnka na cintoríne foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 160.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 160.
[3] www.saris.eu.sk (11.8.2013)
Bibliografia
www.kurima.eu
GPS
49.228762, 21.455776
49°13'43.5"N 21°27'20.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk