Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kurima - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kurima, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Po roku 1415 bol rozšírený a v roku 1652 opravený. Po požiari v roku 1700 bol obnovený. V roku 1864 dostal novú vežu a v roku 1907 bol reštaurovaný. Stavba s pôvodne gotickým pôdorysom a obvodovým múrom je jednoloďová s polygonálne uzavretým predĺženým presbytériom. Oba priestory majú barokové klenby s klenbovými pásmi, ktoré v lodi dosadajú na rímsy pilastrov. Vchod do lode z priestoru pod vežou má ostroluký gotický portál s pozmenenou profiláciou, na jeho ostení je nápis vzťahujúci sa na reštaurovanie stavby v roku 1652. Južná fasáda má polkruhom zakončené barokové okná s klenákmi. Na jednom mieste je gotické okno, ktoré bolo v minulosti zamurované. Na východnej a južnej strane kostola sú masívne oporné piliere. Veža je členená nárožnými pilastrami, kordónovou a terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá laternová baňa, zakončená štíhlym ihlancom. [1]
 

Zariadenie kostola je zväčša z čias okolo roku 1907, z pôvodného zariadenia sa zachovala vrcholnogotická Pieta z rokov 1420 – 1430 a barokový bočný oltár s točenými stĺpmi a nadstavcovým obrazom, doplnený novými sochami a obrazom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri poslednej renovácií sa našli stopy nástenných malieb gotického pôvodu. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce, pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013Kurima - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1967. s. 159 - 160.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 160.
[3] www.saris.eu.sk (6.10.2013)
Bibliografia
www.kurima.eu
GPS
49.227967, 21.452139
49°13'40.7"N 21°27'07.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk