Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kurov - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kurov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1841. Menšia sakrálna stavba so strešnou vežičkou nad trojhranným štítom priečelia. Presbytérium rovno uzavreté je kryté českou plackou, v lodi sú pruské klenby. Na juhovýchodnom nároží kostola sú oporné piliere. Fasáda je členená lizénovým orámovaním. [1] Vežička je zakončená barokovou cibuľkou s laternou.
 

Hlavný oltár je klasicistický so starším rokokovým tabernákulom, v strede stĺpovej architektúry má obraz sv. Šimona a Júdu zo 40. rokov 19. storočia. Bočný oltár z druhej polovice 18. storočia s obrazom Panny Márie a rokajovými bočnými ušnicami. Bočný oltár sv. Vojtecha je barokový z čias okolo roku 1700, socha biskupa v stĺpovej architektúre, zdobenej akantmi. Kazateľnica je neorokoková v romantickom prepise z čias okolo roku 1850. Gotická socha Panny Márie s Ježiškom je z konca 14. storočia. Triptych Poslednej večere a triptych Navštívenia Panny Márie od ľudového maliara z obdobia okolo roku 1700. Monštrancia je mosadzná a pochádza z obdobia okolo roku 1840. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 160 – 161.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 161.
Bibliografia
www.kurov.sk
GPS
49.340719, 21.135785
49°20'26.6"N 21°08'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk