Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kuruci
z latinského slova crux – kríž (križiaci), príslušníci stavovských povstaleckých vojsk, ktorí sa zúčastnili na bojoch proti Habsburgovcom v poslednej tretine 17. storočia a v prvom desaťročí 18. storočia. Jadro týchto vojsk tvorili poddaní. Niektorí z účastníkov prešli na cisársku stranu (k tzv. labancom) alebo sa dávali na zboj.www.pamiatkynaslovensku.sk