Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty – Kalvária
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Trinásť pilierikových zastavení Krížovej cesty stojí popri ohrade areálu kostola a napravo od vstupu do sakrálneho objektu ich dopĺňa skupina Ukrižovania. Tvoria ju kamenné sochy Krista na kríži a po jeho bokoch postavy Panny Márie a sv. Jána evanjelistu na samostatných podstavcoch. V spodnej časti podstavca nesúceho kríž s výrazne menším korpusom Ukrižovaného je nápis: „Z lásky k umučenému Spasiteľovi dala postaviť Eva Valachová, rod. Slováček. 1893.“ Na sokli je uvedený autor súsošia: E. Zbo-řil/Uh. Hradište. Nad donátorským nápisom je reliéfne zobrazenie kalicha s hostiou, orámovaného vetvičkou viniča a zväzkom klasov. [1]
 

Sochy sú statické, až strnulé, avšak svojím pomerne kvalitným spracovaním a primeraným rozvinutím drapérií, zdôrazňujúcich ich tichý smútok, prezrádzajú školeného autora. Formálne a kompozične rovnaké sochy sa uplatňujú aj na súsoší Kalvárie v Holíči z roku 1897, situovanom pred Kostolom sv. Martina pri kapucínskom kláštore. Autor súsošia nie je doložený, no do úvahy prichádza tiež E. Zbořil. V oboch prípadoch ide o zrejmú inšpiráciu podobnými súsošiami mníchovskej produkcie. [2]
 

Iniciátor, ani obdobie vzniku Krížovej cesty v Kútoch nie sú známe, no je pravdepodobné, že jej výstavba nadviazala na postavenie súsošia. Niky zastavení sú v súčasnosti bez výjavov a nahrádzajú ich jednoduché drevené krížiky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza v centre obce. Stojí pri stavebne zaujímavom neskorobarokovom farskom Kostole sv. Jozefa. [4]
Fotogaléria
Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017Kúty – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2017
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 221.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 221.
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.659414, 17.018924
48°39'33.9"N 17°01'08.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk