Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - Pomník padlým sovietskym vojakom
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník bol pôvodne postavený v strede obce v parku pri starej škole. Odhalili ho v roku 1951. Je venovaný sovietskym vojakom, ktorí padli v boji o Kúty. [1] Jednoduchý obdĺžnikový pomník z čierneho mramoru má nápis:
 


 

ОСВОБОДИТЕЛЯМ
 

КРАСНОАРМЕЙЦАМ
 

ПАВШИМ В БОЯХ
 

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
 

НАШЕГО СЕЛА В ГОДУ
 

1945
 


 

OSLOBODITEĽOM
 

ČERVENOARMEJCOM,
 

KTORÍ PADLI V BOJOCH
 

ZA OSLOBODENIE
 

NAŠEJ OBCE V ROKU
 

1945
 


 

VENUJÚ VĎAČNÍ OBČANIA
 


 

V roku 1989 bol pomník zrušený. Potom ho v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny znovu osadili vedľa pomníka padlým v druhej svetovej vojne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na ulici neďaleko rímskokatolíckej fary.
Fotogaléria
Kúty - Pomník padlým sovietskym vojakom foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Pomník padlým sovietskym vojakom foto © Hana Farkašová 2/2019
Poznámky
[1] DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Kúty. Skalica: Záhorské múzeum, 2005. s. 125.
[2] DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Kúty. s. 125.
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.658626, 17.020135
48°39'31.1"N 17°01'12.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk