Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Postavenie budovy rímskokatolíckej fary v Kútoch súvisí s reformami Jozefa II., ktorý sa aj takýmto spôsobom snažil o povznesenie širokých vrstiev obyvateľstva, a to prostredníctvom vzdelaných, štátu oddaných kňazov a učiteľov v jednotlivých obciach. [1]
 

Kúty patrili na konci 18. storočia k pomerne veľkým obciam, v roku 1788 mali 1465 obyvateľov. Obec mala vlastného kňaza, ktorý však podliehal farárovi v Brodskom. Správa cisárskych majetkov Šaštínskeho panstva, ako hlavný patrón, pristúpila k výstavbe fary, ktorá už v roku 1787 slúžila svojmu účelu. Samostatnou farnosťou sa Kúty stali v roku 1809. [2]
 

K prestavbe budovy fary došlo v súvislosti so stavbou kostolnej veže v roku 1841. Fara bola pokrytá namiesto slamy škridlou, vybudovaný bol múr okolo dvora a opravené hospodárske budovy, všetko v hodnote 1000 fl. [3]
 

Obytná časť fary dnes predstavuje prízemnú obdĺžnikovú stavbu s polovalbovou strechou, orientovanou širšou stranou s jedným vstupom do námestia. Dvorový trakt tvoria hospodárske stavby. [4] Pred farou je ohrada s piliermi a vedľa budovy je pristavaný otvorený vjazd, zakrytý pozdĺžnou strieškou. Na uličnej fasáde je vľavo umiestnená pamätná tabuľa s textom: „V tomto dome žil a pracoval v r. 1861 – 1879 rim. kat. farár dr. A. Radlinský, významný národný buditeľ, novinár a spisovateľ, 1967“, dolu ozdobená geometrickým ornamentom z dvoch štylizovaných lipových listov. [5]
 

Prvý kňaz sa ako kaplán dostal do Kútov práve v súvislosti s reformami Jozefa II., ktorými okrem iného zrušil žobravé alebo spoločnosti neužitočné rehole. Bol ním Lucius Tureček (1784 – 1803), kapucín z kláštora v Holíči. K ďalším významným osobnostiam pôsobiacim v Kútoch patrili: Juraj Madovčík (1806 – 1811), Jozef Matejka (1844 – 1856), Andrej Radlinský (1861 – 1879), Jozef Käsmayer (1922 – 1939), Štefan Žák (1958 – 1969). [6]
 

Na priestranstve vpravo od farskej brány zvonku pri múre sú umiestnené dva pomníky padlým v druhej svetovej vojne. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2003. [8]
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na pravej strane cesty smerom do Holíča.
Fotogaléria
Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019Kúty - Rímskokatolícka fara foto © Hana Farkašová 2/2019
Poznámky
[1 - 4] https://kuty.media/pamiatky_fara (12.2.2020)
[5] DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Kúty. Skalica: Záhorské múzeum, 2005. s. 125.
[6] https://kuty.media/pamiatky_fara (12.2.2020)
[7 - 8] DRAHOŠOVÁ, Viera et al.: Kúty. s. 125.
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.658794, 17.019997
48°39'31.7"N 17°01'12.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk