Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - vodojem
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Vodojem v Kútoch má zaujímavé tvaroslovie. Predstavuje kompozične vyváženú architektúru s použitím betónu a tehly. Okrem čistých plôch sa kladie dôraz na detail, čo sa prejavuje najmä pri šambránach okenných otvorov a využíva sa pri nich ešte klasické tvaroslovie. V rámci celkovej hmoty je dominantná horná časť s nádržou, ktorá odskakuje od podnože, čo naznačuje tendenciu zmenšovať jej priemer a proporcie. Mohutná veža stojí na vysokom omietnutom sokli štvorcového pôdorysu, ktorý tvorí tretinu výšky podnože tvorenej z neomietaného tehlového muriva. Úzke okenné otvory majú rovnaký tvar, ale na jednotlivých podlažiach rozdielne predstupujúce šambrány. Hornú časť veže s nádržou kruhového pôdorysu držia mohutné hladké konzoly opticky položené na subtílnej rímse. Veža je vyvážená voči soklu aj použitým exteriérovým materiálom – omietkou so svetlosivým náterom. [1]
 

Vodojem veľkých rozmerov dokladá významnosť stanice Kúty, ktorej súčasná podoba je z roku 1931. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Fotogaléria
Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019Kúty - vodojem foto © Hana Farkašová 4/2019
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michaela: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 219.
[2] TIMKOVÁ, Michaela: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. s. 219.
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.661149, 17.046583
48°39'40.1"N 17°02'47.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk