Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - Židovský cintorín
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V obci Kúty sa nachádza už takmer zabudnutý a veľmi zanedbaný židovský cintorín. V minulosti, teda do konca druhej svetovej vojny tu žila neveľká židovská komunita, ktorej počiatky siahajú do roku 1788. Dr. Matej Hések do tohto roku datuje usadenie sa prvej židovskej rodiny, ktorá mala osem členov. Ďalšia zmienka sa objavuje v kanonickej vizitácii z roku 1843 a hovorí o náraste členov komunity na 34.
 

Rozrastajúca sa komunita v snahe zabezpečiť si určitú samostatnosť na najbližšej väčšej židovskej náboženskej obci v roku 1868 zriadila vlastný cintorín a modlitebňu - tempel. Bežne sa stretávame aj s tým, že pri modlitebniach alebo synagógach pôsobila škola. Inak tomu nebolo ani v Kútoch a miestna židovská škola vyučovala predovšetkým v nemčine alebo maďarčine. Z Heskových rukopisných poznámok je dokonca zrejmé, že miestnu židovskú školu využívali na doučovanie nemčiny pred nástupom na štúdium aj katolícke deti. Kúty disponovali modlitebňou, nie však vlastným rabínom a preto funkciu duchovného zastával židovský učiteľ, ktorý vedel čítať hebrejské náboženské texty. Miestom jeho bydliska bol dom stojaci vedľa „templu“.
 

Miestny židovský spoluobčania sa venovali obchodnej činnosti – vlastnili napríklad pekárne, hostince, či obchod so zmiešaným tovarom alebo aj obchod s mliekom. V poslednom období ich pôsobenia bol v obci aj židovský lekár, ktorý sa po vojne na krátko vrátil. Roztrúsené zmienky o ich obchodoch, aktivitách a pôsobení sa nájde viacero, žiadne však neposkytujú ucelenejší pohľad na komunitu. Ani Encyklopédia židovských náboženských obcí, ani Barkányho dielo Židovské pamiatky na Slovensku sa Kútom explicitne nevenuje, keďže sa vždy jednalo skôr o menšiu komunitu. Pôsobenie židovskej komunity v Kútoch si vyžaduje ešte detailnejšie štúdium a archívny výskum.
 

Dnes sa už v obci nenachádza ani modlitebňa, ani škola, ... obe postihol podobný osud ako mnoho ďalších naprieč celým Slovenskom. V povojnovej dobe boli postupne zdevastované a následne zbúrané. Jediným mementom existencie židovskej komunity v obci bolo a je torzo židovského cintorína. Napriek relatívne veľkej parcele, ktorá bola podľa pamätníkov dokonca ešte väčšia, nebol nikdy plne využitý. Dnes teda už neexistuje vo svojich pôvodných rozmeroch, nemá ani pôvodné oplotenie, dokonca ani stojace macevy - náhrobné kamene, má však neustále svoju duchovnú hodnotu. V nedávnej minulosti bol považovaný za úplne zničený a vykazoval len minimálne známky existencie nejakých kameňov.
 

V Kútoch sa už nikto nehlási k židovstvu, našlo sa však pár zanietencov, ktorí sa snažia priestor cintorína uchovať aj do budúcnosti – od vlastného výskumu až po vlastné „mini“ čistiace práce… Spoločnými silami a záujmom sa podarilo oživiť tému miestnej židovskej komunity i na pôde základnej školy. A práve posledné dni v školskom roku (6/2019) dokázali žiaci priestor židovského cintorína vyčistiť a spod drnov trávy nechali pozorne vykuknúť doteraz zanesené macevy. O zmysluplnosti ich zapojenia hovorí aj množstvo otázok a intenzívny záujem o osudy židovskej komunity, … dnes teda už Kúty nemajú len tri ležiace macevy nájdené a očistené dobrovoľníkmi, ale majú ich o pár naviac,... veríme, že snaha všetkých nepoľaví a spoločne sa podarí prinavrátiť priestoru dôstojnosť a dnešnej obecnej komunite informácie o ich bývalých spoluobčanoch.

Fotogaléria
Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 2/2016Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017Kúty - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
TEXT: Mgr. Hana Farkašová, MBA
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.668259, 17.007608
48°40'05.7"N 17°00'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk