Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúty - zvonica
Lokalita
obec Kúty, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V obciach, v ktorých nebolo kostolov, stála aspoň drevená zvonica a pri nej kríž. Tak to bolo i v Kútoch. Uprostred dediny, kde Šenkérových a Pastírových ulička pretína Hradskú, čo je dnešná Bratislavská, stojí zvonica. Je teda situovaná pri hlavnej ceste smerom do Malaciek. Pôvodná zvonica bola drevená a postavená skôr ako kostol, hoci je na fasáde viditeľne datovaná rokom 1826 (presne sto rokov po postavení kostola v obci). Vnútri bol zvon, ktorý už v roku 1725 odlial bratislavský zvonár Ján Christelly. Zvonica má tvar štvorbokého hranolu štvorcového pôdorysu so svetlo žltou fasádou, na nárožiach členenou bielymi lizénami. Vpredu na prízemí je vchod do zvonice s drevenými dverami orámovanými bielymi pásmi lizén. V hornej časti je oblúkovito ukončené okno, pod ktorým je na fasáde v bielom elipsovitom tvare rok vzniku zvonice (MAEC turis erecta anno 1826). Strecha veže je v tvare zvonovitej kupoly a na vrchole ukončená dvojramenným krížom. Zvonku je zvonica obklopená stromami a okolo nej je kovová ohrada vymedzujúca malý areál. [1]
 

Pôvodne bolo ku zvonici pripojené hasičské skladisko. Vo vnútri na prízemí zvonice boli dve miestnosti. Jedna z nich slúžila ako krátkodobý kancer, žalár, využívaný na niekoľko hodín alebo na celú noc. Druhá miestnosť bola akousi núdzovou noclahárňou (chudobincom) pre žobrákov. Človek, ktorý sa uchýlil do zvonice nemal žiadnych príbuzných, nemal kde bývať, jedlo si buď vypýtal, alebo mu ho priniesli dobrí ľudia, ktorým ho bolo ľúto. Bývať vo zvonici a zomrieť tam, znamenalo vždy strašnú biedu. Zo zvonice sa zvonilo pri rôznych významných príležitostiach, napríklad pri zvolávaní Kúťanov na bohoslužby do Brodského, neskôr do vlastného kostola, pri ohlasovaní pohrebov, procesií, požiarov, búrok, povodní alebo iných prírodných, živelných pohrôm v obci a jej okolí. [2]
 

Keď pri prechode frontu v roku 1945 zhorela v Brodskom kostolná veža i zvony, Brodčania si požičali zvon z kútskej zvonice. Až keď 7. septembra 1948 boli vysvätené v brodskom kostole nové zvony, Brodčania ovenčili kútsky zvon a slávnostne ho doviezli späť. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014Kúty - zvonica foto © Hana Farkašová 1/2014
Poznámky
[1 - 3] www.kuty.sk (19.4.2014)
Bibliografia
www.kuty.sk
GPS
48.655325, 17.016145
48°39'19.2"N 17°00'58.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk