Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Kuzmice pri Trebišove
Lokalita
obec Kuzmice, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1906. Obnovený bol po druhej svetovej vojne. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na kanelované pilastre. Fasády sú členené pilastrami a podstrešnou rímsou. Hlavné priečelie do výšky podstrešnej rímsy lode je poňaté ako empírové. Priečelie s okrúhlym oknom na čelnej ploche je členené pilastrami a zakončené tympanónom. Nad ním vyrastá veža s terčíkovou rímsou, krytá luiséznou kupolovitou strechou s laternou. [1]
 

Oltár a kazateľnica sú z čias stavby chrámu. [2]
 

Prvým gréckokatolíckym farárom v Kuzmiciach bol Teodor Šimšaj, ktorý spravoval farnosť v čase výstavby kostola a mal veľkú zásluhu na jeho vzniku. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022Kuzmice - Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 10/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 162.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 162.
[3] https://kuzmice.eu/obec/cirkev/greckokatolicka-cirkev/ (20.7.2021)
Bibliografia
www.kuzmice.eu
GPS
48.57770, 21.56883www.pamiatkynaslovensku.sk