Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kuzmice - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kuzmice pri Trebišove
Lokalita
obec Kuzmice, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1904. Renovovaný bol v roku 1935. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou. Fasády sú členené dekoratívnymi opornými piliermi, pseudogotickým oblúčikovým vlysom a lomenými oknami. Veža obstavaná vežičkami, zdobenými opornými piliermi a stupňovite riešeným štítovým múrom je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novogotické. [2]
 

Na mieste terajšieho kostola stál v 18. storočí starý katolícky kostol, ktorý bol v roku 1730 vo veľmi zlom stave a preto bol zbúraný a následne sa vystavala drevená zvonica. Na jej mieste sa postavil kostol, ktorého výstavba začala v roku 1904 pod vedením staviteľa Istvána Forgátcha, podľa plánov staviteľa Jána Baloga. Kostol bol vysvätený 2. júla 1905 a zasvätený bol Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. [3]
 

V roku 1905 bol zadovážený veľký zvon, ktorý počas prvej svetovej vojny v roku 1916 zabavili pre vojnové účely. Malý zvon ostal a z finančných darov veriacich bol v roku 1928 zakúpený nový zvon. Maľby v kostole boli z roku 1928 a boli ohodnotené v cene 17 000 korún vtedajšej meny. Maľbu realizoval Mikuláš Jordan z Prešova. [4]
 

Kostol bol na začiatku 21. storočia rozšírený bočnými modernými prístavbami k lodi.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v hornej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 162.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 162.
[3 - 4] https://kuzmice.eu/obec/cirkev/rimskokatolicka-cirkev/ (20.7.2021)
Bibliografia
www.kuzmice.eu
GPS
48.582125, 21.569427
48°34'55.7"N 21°34'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk