Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kvačany - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kvačany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1796. Renovovaný bol v roku 1937. Jednoloďová pozdĺžna stavba s oblým uzáverom presbytéria a západnou predstavanou vežou, riešená na spôsob stavieb tereziánskej komory. Loď je zaklenutá dvoma poľami pruskej klenby. Fasáda je členená lizénovými rámami. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický s predstavaným trojradovým ikonostasom, členeným pilastrami s arkádou. Bočný oltár Piety je barokový z 90. rokov 18. storočia s retardáciou starších prvkov v dekoratívnejšom vyhotovení. Uprostred je obraz Piety, ľudová práca. Voľný obraz sv. Michala archanjela je od J. Tomaščina z roku 1817. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 163.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 163.
Bibliografia
www.kvacany.sk
GPS
48.943201, 21.085526
48°56'35.5"N 21°05'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk