Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnku dal postaviť Peter Ráth, generálny riaditeľ Košicko–bohuminskej železnice v rokoch 1909 – 1910. Výstavba sa realizovala podľa projektovej dokumentácie nezisteného autora a z finančných vkladov Petra Rátha, jeho manželky, dcéry Aranky a zaťa Eugéna Karácsonyho. Ďalším darcom financií bol manžel Gabriely Éder – Dávidovej z vďačnosti za uzdravenie. Dôkazy o tom sú zaznamenané na nápisoch farebných vitráží piatich okien, ktoré sú dielom budapeštianskeho sklomaliara a výrobcu vitráží, Waltera Gidu. Kaplnku na počesť sv. Heleny vysvätil spišský biskup Alexander Párvy 10. júla 1910. [1]
 

Počas prevádzky liečebného ústavu poskytovala kaplnka pacientom duchovnú útechu. V roku 1952 prestala plniť svoje duchovné poslanie a stala sa skladom agitačného materiálu a kníh kúpeľnej správy. Neskôr bola dohoda medzi cirkvou a Okresným národným výborom v Poprade o zmene užívania kaplnky v prospech štátu, kedy došlo aj k zmene vlastníctva na štát. Obrat nastal po novembri 1989, kedy tu veriaci po mnohých desaťročiach slávili 24. decembra 1989 prvú polnočnú sv. omšu. Kaplnka bola opäť posvätená na sviatok sv. Heleny 18. 8. 1990 vtedajším spišským biskupom Františkom Todrom. [2]
 

Zničené pôvodné zariadenie bolo nahradené novým. Zozbierali sa naň miestni veriaci v roku 1993 pod vedením kaplána Stanislava Marušiaka. Dôkladnú opravu sklenených vitráží uskutočnili v roku 2000 Stanislav Hudzík a Peter Fedor. [3]
 

Kaplnka však stále zostávala vlastníctvom štátu v správe vtedajšieho liečebného ústavu v Kvetnici; neskôr ho dostala do vlastníctva nezisková organizácia Seniorpark. Zmena nastala v marci 2012, kedy ho Nezisková organizácia Seniorpark ako posledný vlastník darovala rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Poprad. Sväté omše v Kaplnke sv. Heleny sa konajú každú nedeľu o 10:00. [4]
 

V blízkosti Kaplnky sv. Heleny sa nachádza Kaplnka Panny Márie z Lúrd, ktorá bola vysvätená 6. júna 1948. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v príjemnom prostredí lesoparku bývalého liečebného ústavu pod vrchom Krížová. [6]
Fotogaléria
Kvetnica (Poprad) - Kúpeľný park a v pozadí Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021Kvetnica (Poprad) - Kaplnka sv. Heleny foto © Viliam Mazanec 11/2021
Poznámky
[1 - 6] https://popradtatry.com/miesto/poprad-kvetnica-kostol-sv-heleny/ (5.7.2019)
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.015814, 20.281842
49°00'56.9"N 20°16'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk