Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Úzor
Lokalita
obec Kvetoslavov, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Romantická stavba s neogotickými prvkami, postavená v roku 1883. Jednoloďová kaplnka s polygonálnym uzáverom, zaklenutá lomenou klenbou s medziklenbovými pásmi. Štítová fasáda je zakončená malou vstavanou vežičkou, v ktorej je zavesený malý bronzový zvon. [1] Fasády kaplnky členia lizénové rámy, polkruhovo ukončené okná s tromi klenákmi a výrazná viacpásová rímsa. Kaplnka má pristavanú sakristiu. [2]
 

Hlavný oltár, nad ktorým je v nike polychrómovaná plastika Madony, je z čias stavby sakrálneho objektu. Obraz Ružencovej Panny Márie je barokový z konca 18. storočia. [3]
 

V zozname arcibiskupa Petra Pázmánya sa v obci spomína kostol, ktorý je listinami doložený už v roku 1390. Išlo o gotický kostol, ktorý pravdepodobne zanikol v časoch tureckých vojen. Miesto, kde kostol stál a ani jeho vzhľad nie je známy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí v časti Uzor.
Fotogaléria
Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016Kvetoslavov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Hana Farkašová 3/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 164.
[2] www.obeckvetoslavov.sk (21.7.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 164.
[4] www.obeckvetoslavov.sk (21.7.2016)
GPS
48.056996, 17.341572
48°03'25.2"N 17°20'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk