Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kyjov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kyjov, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1868 (1850?) na spôsob barokovo-klasicistických kostolov východného Slovenska z obdobia rokov 1770 – 1830, iba s väčším zdôraznením barokových prvkov. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou a mierne vystupujúcou barokovou vežou. Veža je krytá barokovou baňou. V interiéri je sakrálna stavba zaklenutá pruskými klenbami, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasáda je členená lizénami a podstrešnou rímsou, na veži terčíkovou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novodobé, zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 164.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 164.
Bibliografia
www.obec-kyjov.sk
GPS
49.217864, 20.941827
49°13'04.3"N 20°56'30.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk