Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kyjov - Prícestná kaplnka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kyjov, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1905. Malý ľudový murovaný objekt s dekoratívne riešeným štítovým priečelím, s dvoma pilastrami, segmentovým portálom a trojhranným štítom, v ktorom je okrúhle okienko. [1] Kaplnka má polkruhový oltárny uzáver a hladké fasády. Za štítom sedí drevená vežička, ktorá je zastrešená cibuľou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Nachádza sa pri ceste do obce Šarišské Jastrabie.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 164.
Bibliografia
www.obec-kyjov.sk
GPS
49.218493, 20.937531
49°13'06.6"N 20°56'15.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk