Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kysak - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kysak, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá sieňová stavba so štítovým priečelím a asymetricky situovanou pristavanou vežou, inšpirovaná klasicistickými stavbami, ktorých formy sa redukujú na funkčnú účelovosť. [1] Fasády sú hladké. Hranolová veža je zakončená ihlanom.
 

Na neoklasicistickom oltári je obraz Krista s dvoma apoštolmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021Kysak - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 10/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 165.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 165.
Bibliografia
www.kysak.sk
GPS
48.852310, 21.219838
48°51'08.3"N 21°13'11.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk