Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kysta - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Kysta, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická stavba z roku 1789 s neogotickou ihlancovou strechou na veži. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom s rovným stropom. Fasáda je hladká. Do západného štítu vstavaná mierne vystupujúca veža má nad segmentovým portálom termové okno a na treťom podlaží zvukové okná. [1]
 

Krstiteľnica je kamenná klasicistická z roku 1789. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza renesančný kalich z roku 1653. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 165.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 165.
Bibliografia
www.kysta.sk
GPS
48.513021, 21.720433
48°30'46.9"N 21°43'13.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk