Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kysucké Nové Mesto - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nové Mesto nad Kysucou
Lokalita
obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. [1] Upravený bol v priebehu 19. storočia. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Hlavná fasáda je členená pilastrami. Ostatné fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža vstavaná do štítového priečelia je zastrešená zvonovitou prilbou s cibuľou a laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [2]
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. V strede drevenej stĺpovej architektúry je novšia socha Panny Márie Lurdskej a po bokoch stoja dve polychrómované drevené plastiky. Ide o postavu Krista a Boha Otca. Klasicistická kazateľnica s luiséznym ornamentom pochádza z čias výstavby kostola. Na baldachýne má sochu Dobrého pastiera. Organ je klasicistický z konca 18. storočia. Na skrini má rokaje a klasicistické ozdoby. Chórový parapet je barokový z prvej polovice 18. storočia, bohato dekorovaný akantovými a mušľovými ornamentmi a hlavičkami anjelikov. Obrazy sv. Ondreja apoštola a sv. Alžbety vdovy sú z roku 1836. Autorom olejomalieb na plátne je D. Appler. [3]
 

V roku 1728 mala farnosť Kysucké Nové Mesto okolo 10 tisíc farníkov a Kostol sv. Jakuba už nestačil plniť potreby rozsiahlej farnosti. Kaplnka Márie Magdalény na cintoríne (terajší park) mala zlé základy a zrútila sa, rozhodlo sa o výstavbe novej kaplnky. Výstavba priestrannej Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie začala v roku 1738 a skončila v roku 1746. Stavba bola z kameňa, mala masívne múry, drevenú vežičku, v sakristii dve a v lodi štyri okná. Vnútri bol umelecky vyhotovený oltár, zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, ozdobený sochami sv. Anny, sv. Joachima, sv. Alžbety, sv. Štefana, prvého mučeníka a sochami cherubínov, uctievajúcich Nepoškvrnené počatie. Chórus stál na dvoch drevených stĺpoch, umiestnených vedľa stien, nechýbala ani spovedelnica, krížová cesta a umelecky vyrezávané lavice. V roku 1753 pozlátili oltár, chórus i okraje lavíc. V roku 1801 začalo rozširovanie kaplnky na kostol. Prestavba bola prerušená v dôsledku zlej politickej a hospodárskej situácie (napoleonské vojny, drancovanie vojskami). [4]
 

Kostol bol dostavaný až v roku 1817. Interiér bol dlhý čas vybavený skromne. Mal iba jeden oltár, niekoľko lavíc a krížovú cestu z pôvodnej kaplnky. V roku 1898 dal dekan a farár Ján Cvinček vymaľovať a dostatočne vybaviť kostol oltármi a kostolným zariadením. Vytvoriť dal i jediné vitrážne farebné okno v kostole, zobrazujúce sv. Jána. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1903 bola urobená nová podlaha. O rok kostol zachvátil požiar, ale podarilo sa ho zachrániť. V roku 1937 kostol obnovili a o dva roky pristavali pravú sakristiu. Posviacka obnoveného kostola sa konala v roku 1940. [6]
 

Ďalšie opravy sa konali:
 

1970 - obnova exteriéru kostola,
 

1992 - zvonku vymaľovaný, nové okná, elektrifikácia zvonov,
 

1995 - vymaľovaný vo vnútri, renovované pôvodné nástenné maľby, nové spovedelnice. [7]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10722/0. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti mesta. Belanského 39.
Poznámky
[1] https://kniznica-cadca.sk/Sprievodca/html/far_knm.html (14.5.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 166.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 166.
[4 - 7] https://kniznica-cadca.sk/Sprievodca/html/far_knm.html (14.5.2023)
[8] www.pamiatky.sk (14.5.2023)
GPS
49.302098, 18.786728
49°18'07.5"N 18°47'12.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk