Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lackov - zvonica
Lokalita
obec Lackov, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová murovaná zvonica postavená koncom 19. storočia. [1] Zakončená je cibuľovitou strechou s laternou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri uvádza kríž, ľudovú polychrómovanú drevorezbu z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 167.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 167.
Bibliografia
www.lackov.ocu.sk
GPS
48.321030, 19.186763
48°19'15.7"N 19°11'12.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk