Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladice - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ladice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený začiatkom 18. storočia na zvyškoch gotického kostola zničeného v roku 1573 Turkami. Renovácia sa uskutočnila okolo roku 1790. Výmaľba je zo začiatku 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálne uzavretým presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. V západnej časti lode je murovaný chór. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Veža situovaná na strednú os priečelia má trojstupňovú stlačenú kupolovitú strechu. [1]
 

Na novom hlavnom oltári je rokokovo-klasicistický obraz Všetkých svätých od J. Zallingera z roku 1792, reštaurovaný M. Faym v roku 1937. Organ je klasicistický z konca 18. storočia. Zvon je gotický s nápisom a letopočtom. [2]
 

Pôvodný kostol bol pravdepodobne postavený na konci 13. alebo na začiatku 14. storočia. Neskôr bola stavba upravená aj na obranné účely z obavy pred Turkami. Kostol v roku 1573 Turci podpálili, zničili a obrancov pobili. [3]
 

Najvzácnejšou pamiatkou kostola je gotický zvon s nápisom a letopočtom 1315, ktorý dal vyhotoviť farár Lucas. V období prvej svetovej vojny bol zvon z veže zhodený a mal byť zhabaný ako ostatné, ale pre jeho historickú a umeleckú hodnotu bol zachránený. Dnes je zvon umiestnený na podstavci v kostole. [4]
 

Obec zdobí viacero sakrálnych pamiatok. Do ohradeného múra kostola je vstavaná lurdská jaskyňa zo 60. rokov 20. storočia, v ktorej je umiestnená socha Lurdskej Panny Márie. V jaskyni je tabuľa s menami obetí prvej a druhej svetovej vojny. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 168.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 168.
[3 - 5] www.ladice.sk (20.11.2017)
Bibliografia
www.ladice.sk
GPS
48.397497, 18.261095
48°23'51.0"N 18°15'39.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk