Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladmovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Ladmovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1826 – 1835. Jednoloďový objekt s polygonálnym uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Na východnej strane interiéru je murovaná empora. Mierne predstavaná veže je členená lizénami a pilastrami. Nad portálom je nápis datujúci stavbu. [1]
 

Obradový stôl a kazateľnica sú z čias stavby kostola. [2]
 

V Ladmovciach bol kostol zaiste pred 14. storočím, avšak písomné doklady o ňom sú od 14. storočia. V prvej polovici tridsiatych rokov 14. storočia v ňom pôsobil farár Syxtus a kostol bol zasvätený sv. Antonovi. Katolícki farári v ňom pôsobili do druhej polovice 16. storočia, neskôr evanjelickí reformovaní kazatelia. Do ladmovského kostola dochádzali kalvínski duchovní z Viničiek. V roku 1621 a niekoľko nasledujúcich rokov v obci vysluhoval bohoslužby samostatný kazateľ. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 168.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 168.
[3] www.ladmovce.ocu.sk (31.8.2016)
Bibliografia
www.ladmovce.ocu.sk
GPS
48.412979, 21.779881
48°24'46.7"N 21°46'47.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk