Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomer (Ladomerská Vieska)
Lokalita
obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
Bibliografia
TAKÁTSOVÁ, Júlia - VEĽASOVÁ, Ľubica: Sgrafitová výzdova kaštieľa v Ladomerskej Vieske. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 1, s. 12 - 14.
www.ladomerska-vieska.skwww.pamiatkynaslovensku.sk