Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomirov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Ladomírová pri Snine
Lokalita
obec Ladomirov, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1890 v duchu domácej architektonickej tradície východoslovenských barokovo-klasicistických sakrálnych stavieb tereziánskeho obdobia. Ide o pozdĺžny jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na pilastre. Hladká fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a na veži kordónovými rímsami. Veža má barokovú kupolu so slepou laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 169.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 169.
GPS
48.922219, 22.318090
48°55'20.0"N 22°19'05.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk