Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomirová - zvonica
Lokalita
obec Ladomirová, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Mohutná drevená zvonica na štvorcovom pôdoryse postavená v polovici 18. storočia. Objekt stĺpikovej konštrukcie má z vonkajšej strany vertikálne umiestnené smrekové doskové obloženie. [1] Stanová strecha je pokrytá šindľom. Zakončená je malou cibuľou, na ktorej je umiestnený jednoramenný kovový kríž.
 

Vo zvonici sa pôvodne nachádzali štyri zvony. Jeden z nich pochádzal z roku 1742. V súčasnosti sú v objekte zavesené tri zvony. [2]
 

Zvonica bola poškodená pádom lipy a znovu zrekonštruovaná do pôvodnej podoby. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý.
Prístup
Stojí v areáli Chrámu sv. Michala archanjela. Nachádza sa na jeho južnej strane.
Fotogaléria
Ladomirová - Chrám sv. Michala archanjela a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - Chrám sv. Michala archanjela a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - Chrám sv. Michala archanjela a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - Chrám sv. Michala archanjela a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - Chrám sv. Michala archanjela a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Ladomirová - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (11.5.2020)
[2] www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/svidnik-a-okolie/ladomirova/ (11.5.2020)
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Chrám_svätého_Michala_archanjela_(Ladomirová) (11.5.2020)
GPS
49.328273, 21.626412
49°19'41.8"N 21°37'35.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk