Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomirová - Kláštorný chrám sv. Michala archanjela
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Ladomirová, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný monumentálny objekt postavený v duchu staroruských kláštorných kostolov v roku 1924. [1] Jednoloďový sakrálny priestor na pôdoryse trojramenného kríža. [2] Centrálny priestor lode má stanovú kupolu a dva bočné výklenky, zdôraznené aj na fasádach. Trojetážová veža je z troch strán prízemia obklopená predsieňou. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova chrámu sa uskutočnila v rokoch 1968 – 1970. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na severozápadnom okraji obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 171.
[2] www.pamiatky.sk (11.5.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 171.
[4] www.pamiatky.sk (11.5.2020)
GPS
49.329544, 21.619612
49°19'46.4"N 21°37'10.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk