Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladzany - zvonica
Lokalita
obec Ladzany, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Mohutná zrubová zvonica obitá doskovým obkladom postavená v roku 1697. Zo stanovej strechy jej prízemnej hranolovej časti vyrastá užšia zvonová nadstavba so segmentovou zvukovou arkádou a ihlanovou strechou, ktorú v minulosti pokrýval tradičný drevený šindeľ. [1] Dnes je strecha plechová a nevkusná.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí vo vnútri opevneného areálu stredovekého kostola z prvej polovice 13. storočia. Nachádza sa vedľa murovanej vstupnej brány. [2]
Fotogaléria
Ladzany - zvonica foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 191.
[2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. s. 191.
Bibliografia
www.ladzany.sk
GPS
48.264004, 18.905394
48°15'50.4"N 18°54'19.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk