Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lakšárska Nová Ves - Kaplnka sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lakšárska Nová Ves, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v rokoch 1753 – 1754. Jednopriestorový objekt s polygonálny oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. [1] Fasády sú hladké.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína barokový oltár s obrazom sv. Šimona a Júdu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 172.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
GPS
48.579093, 17.182938
48°34'44.7"N 17°10'58.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk