Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lakšárska Nová Ves, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s neskoršími úpravami postavený v rokoch 1729 - 1730. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Interiér je rozčlenený pilastrami na tri polia. Exteriér je členený lizénovým rámom a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža členená nárožnými pilastrami je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie je novogotické a novorenesančné. Z pôvodného barokového zariadenia zostali iba lavice, bohato vyrezávané, zdobené páskovou a volútovou ornamentikou, ako aj drevený krucifix a kamenná kalichovitá krstiteľnica so súsoším Krstu Krista na vrchnáku. [2]
 

Okolo kostola je obranný múr so štrbinovými strieľňami, ktorý obklopoval prvý kostol, stojaci na mieste dnešného sakrálneho objektu. Múr pochádza z konca 17. storočia. [3]
 

Miestni obyvatelia postavili kostol na návrší (254 m n.m.) a je viditeľný zo značnej vzdialenosti. Pôvodný kostol bol z roku 1618. Časom už pre svoju obmedzenú kapacitu nevyhovoval, a preto sa v roku 1729 začala stavba nového kostola. 10.8.1730 na sviatok sv. Vavrinca bol kostol požehnaný. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016Lakšárska Nová Ves - Kostol sv. Vavrinca diakona foto © Ľuboš Repta 3/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 172.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
[4] www.laksarskanovaves.sk/informacie-o-obci/historicke-pamiatky/ (20.11.2017)
GPS
48.575074, 17.185092
48°34'30.3"N 17°11'06.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk