Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1947 – 1949 podľa projektov architekta Milana Michala Harminca z roku 1944. [1] Stojí na mieste starého kostola zo 16. storočia, ktorý v roku 1947 zbúrali. Obyvatelia Lamača si svojpomocne postavili novú sakrálnu stavbu. [2] Je to trojloďová pseudobazilika s rovno uzavretým presbytériom s diamantovaným stropom. Na západnej strane je asymetricky umiestnená hranolová predstavaná veža s ihlancovou strechou. [3]
 

Sakrálny objekt je architektonicky podobný iným Harmincovým kostolom z povojnového obdobia (Terchová, Novoť na Orave). Kostol v Lamači patrí medzi posledné Harmincove práce. Z výtvarných prvkov je na fasáde použitá nová bosáž, nad hlavným vstupom do objektu je trojdielne združené okno, nad ním v suprafenestre mozaikový obraz sv. Margity od akademického maliara Ernesta Zmetáka. Na bočných rizalitoch hlavnej fasády sú na kamenných konzolkách osadené dve sochy svätcov od akademického sochára Michala Zdraveckého. V interiéri chrámu je kazetový strop. Drevený korpus na vysokom kríži je z autorskej dielne akademického sochára Alexandra Trizuljaka. V sakristii je súsošie Sedembolestnej Panny Márie od akademického sochára Fraňa Štefunku, ktorý je tiež autorom krížovej cesty, reliéfne podanej v dreve. [4] Vnútorné zariadenie je novodobé z čias výstavby kostola. [5]
 

Na budove kostola je osadená pamätná tabuľa zakladateľa kostola Juliána Benedikoviča (1908 - 1966). Bol správcom farnosti v roku 1947, kedy bol posvätený základný kameň nového lamačského kostola. Vďaka pevnej vôli, vytrvalosti a obetavej práci lamačských veriacich a ich vtedajšieho duchovného správcu a zakladateľa kostola Juliana Benedikoviča, dochádza 1. júla 1951 k posväteniu novovybudovaného kostola. Tabuľa je z mramoru, v hornej časti je reliéfny portrét kňaza, pod tým text. [6]
 

Súčasťou areálu kostola je Pomník padlým, socha Piety na podstavci a drevený misijný kríž. Areál je oplotený pekným murovaným plotom vyhotoveným v duchu funkcionalizmu, na bočnej strane je v ňom zakomponovaná zvonička. Oplotenie je súčasťou areálu. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Vrančovičova ulica
Fotogaléria
Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jiří Fiedler 10/1985Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016Lamač (Bratislava) - Kostol sv. Margity Uhorskej foto © Jana Lacková 1/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 207.
[2] www.lamac.sk (13.2.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 207.
[4] www.lamac.sk (13.2.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 207.
[6 - 7] www.lamac.sk (13.2.2016)
GPS
48.192534, 17.050852
48°011'33.1"N 17°003'03.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk