Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lány (Stará Bystrica) - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stará Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená koncom 18. storočia. [1] V roku 1822 prešla kaplnka rozsiahlou rekonštrukciou. Opäť sa spomína v roku 1828, kedy bola vydaná obligácia, ktorou veriaci osady Lány vyjadrujú svoju túžbu vystaviť objekt, ktorým by si uctili Boha. V listine sa výslovne píše: „My, Laňania, obyvatelia starobystrickí, vystaveli sme na česť a chválu Boskú, jednu kaplnku Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá je postavená z kameňa, a to s našími útratami.“ [2]
 

Ide o malý hranolový objekt štvorcového pôdorysu. Interiér je zaklenutý jedným poľom pruskej klenby. Na ihlancovej streche sa nachádza malá cibuľa a kovaný kríž. [3] Fasády sú hladké. Vstup a okná sú polkruhovo ukončené.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 vo vnútri kaplnky spomína, že na malej menze sú umiestnené sochy Ecce homo a Pieta zo začiatku 19. storočia, ľudové drevorezby. [4]
 

Kaplnku posvätil dekan kanonik Ján Kmeťko. Socha, umiestnená vo vnútri, by mala predstavovať Pannu Máriu Šaštínsku. Dodatočne bol pri kaplnke postavený v roku 1990 aj drevený kríž. Kaplnka stála uprostred štyroch líp, z ktorých najstaršia, asi 250-ročná, bola v apríli 1997 zvalená víchrom. Dnes sú v popredí pred ňou už len dve lipy. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 182.
[2] www.mojekysuce.sk/turistika/bystricka-dolina/kaplnka-na-lanoch-v-starej-bystrici (12.4.2021)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 182.
[5] www.mojekysuce.sk/turistika/bystricka-dolina/kaplnka-na-lanoch-v-starej-bystrici (12.4.2021)
GPS
49.348887, 18.962050
49°20'56.0"N 18°57'43.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk