Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
lapidárium
(z neskorolat. lapidarium, od lat. lapis – kameň) je zbierka kamenných starožitností (plastík a ich zlomkov, architektonických fragmentov z výkopov či poškodených historických stavieb), alebo priestor na úschovu takejto zbierky. Lapidáriá vznikajú pri múzeách alebo pri významných pamiatkach s dlhým stavebným vývojom. [1]


Poznámky
[1] www.sk.wikipedia.org (23.6.2015)


www.pamiatkynaslovensku.sk