Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastomír - Chrám Zostúpenia sv. Ducha
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lastomír, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1890. Opravený bol v roku 1951. Jednoloďová pozdĺžna stavba s polygonálnym presbytériom a do priečelia vstavanou vežou, zaklenutá v lodi pruskými klenbami a v uzávere lunetami. Fasády a veža sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Na veži je baroková cibuľovitá strecha. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 173.
Bibliografia
www.obeclastomir.sk
GPS
48.705929, 21.925995
48°42'21.3"N 21°55'33.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk