Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastovce
Lokalita
obec Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Opravený bol v roku 1910. Kaštieľ je jednopodlažná budova so stredným veľkým a nárožnými menšími rizalitmi. Nárožné rizality opakujú motív nárožných veží východoslovenských renesančných kaštieľov a sú kryté kupolovitými strechami. Stredný rizalit je zakončený tympanónom a krytý dvojstupňovou stanovou strechou. Na segmentovom portáli je letopočet opravy. Manzardová strecha má vikiere. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť Szemereovci. Po rozsiahlom požiari začiatkom 20. storočia prešiel kaštieľ radikálnou prestavbou a získal neoklasicistické prvky. Poslednou majiteľkou kaštieľa bola Irma Szemere a od roku 1948 patril československému štátu. Po necitlivých zásahoch v 50-tych rokoch minulého storočia prišiel objekt o časť drobných detailov, čo narušilo jeho pôvodný vzhľad. Od roku 1993 sa obec aktívne snaží o jeho záchranu a uskutočňuje jeho postupnú rekonštrukciu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce, neďaleko kostola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
[2] www.sme.sk, článok z 1.7.2011.
GPS
48.539403, 21.625835
48°0 32' 21.85", 21°0 37' 33.01"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk