Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastovce
Lokalita
obec Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Opravený bol v roku 1910. Kaštieľ je jednopodlažná budova na pôdoryse obdĺžnika so stredným veľkým a nárožnými menšími rizalitmi. Nárožné rizality opakujú motív nárožných veží východoslovenských renesančných kaštieľov a sú kryté kupolovitými strechami. Stredný rizalit je zakončený tympanónom a krytý dvojstupňovou stanovou strechou. Na segmentovom portáli je letopočet opravy. Manzardová strecha má vikiere. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť Szemereovci (László Szemere s manželkou Kristínou rodenou Vattay). Po rozsiahlom požiari začiatkom 20. storočia prešiel kaštieľ radikálnou prestavbou a získal neoklasicistické prvky. Poslednou majiteľkou kaštieľa bola Irma Szemere a od roku 1948 patril československému štátu. Po necitlivých zásahoch v 50. rokoch 20. storočia prišiel objekt o časť drobných detailov, čo narušilo jeho pôvodný vzhľad. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Kaštieľ je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 26/0. [3]
 

Od roku 1993 sa obec aktívne snažila o jeho záchranu a uskutočňovala jeho postupnú rekonštrukciu. [4]
 

Obnova historického sídla sa uskutočnila v rokoch 2011 – 2018. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce, neďaleko gréckokatolíckeho kostola.
Fotogaléria
Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023Kaštieľ Lastovce foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
[2] www.sme.sk, článok z 1.7.2011.
[3] www.pamiatky.sk (27.6.2023)
[4] www.sme.sk, článok z 1.7.2011.
[5] Informačná tabuľa vedľa kaštieľa. 27.6.2023
GPS
48.539403, 21.625835
48°0 32' 21.85", 21°0 37' 33.01"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk