Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1833 v retardovanom tereziánskom baroku. Jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením a predstavanou vežou. Na nárožiach veže členenej pilastrami sú oporné piliere. Veža je zakončená terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá baroková cibuľovitá strecha. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z druhej polovice 19. storočia. Bočný oltár s obrazom Ježiša na Olivovej hore a kazateľnica sú z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Chrám Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173 - 174.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 174.
GPS
48.540671, 21.625135
48°32'26.4"N 21°37'30.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk