Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lastovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardáciou barokovým prvkov tolerančných sakrálnych stavieb. Postavili ho v roku 1795. Opravený bol v roku 1950. Je to sieňový priestor s polkruhovým zakončením a predstavanou vežou. Interiér je krytý dreveným stropom. Veža členená lizénovým rámovaním je komponovaná do volútového štítu priečelia. [1] Zakončená je ihlanom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Lastovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
GPS
48.539324, 21.628744
48°32'21.6"N 21°37'43.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk