Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
latrán
opevnené podhradie, ktoré predstavuje príslušenstvo hradu, jeho osou je cesta pozdĺž ktorej sa kumuluje zástavbawww.pamiatkynaslovensku.sk