Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lazany - Kostol Panny Márie Snežnej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lazany nad Nitrou
Lokalita
obec Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na mieste pôvodného gotického kostola v rokoch 1872 – 1875(?). Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď má drevený sedlový strop. Fasáda kostola je dekoratívne rytmizovaná príporami. Veža je zastrešená ihlanom. [1]
 

V rokoch 1692 – 1721 dal František Žilka, bojnický prepošt postaviť gotický kostol s drevenou vežou, ktorý sa stal od roku 1788 farským kostolom, avšak v roku 1822 vyhorel. Bol reštaurovaný, ale roku 1861 sa za silného vetra zrútil. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že z inventára starého kostola pochádza gotická kamenná krstiteľnica zo 14. storočia, baroková kópia gotickej Madony z 18. storočia, drevené plastiky sv. Juraja a sv. Ladislava z prvej polovice 16. storočia, ľudová kamenná plastika Madony z konca 18. storočia, šesť barokových svietnikov a na chóre voľná replika Regensburskej Panny Márie, olejomaľba na plátne zo začiatku 19. storočia v empírovom ráme. [3]
 

V rokoch 1875 – 1878 bol postavený nový kostol zasvätený Panne Márii Snežnej, ktorý stojí dodnes. Dal ho postaviť laziansky farár Daniel Latyak, architektom kostola bol Šimon Rajnoha z Bojníc. Kostol požehnal Ján Gutta, farár v Brezanoch, na sviatok sv. Hedvigy 17. októbra. Rozmery stavby sú: dĺžka 33 m, šírka 12 m a výška 12 m. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľké opravy sa urobili za pôsobenia farára Tomáša Gálisa, od roku 1980. Prerobil sa celý interiér kostola. Dal zvýšiť podlahu svätyne, bola vydláždená mramorom. V roku 1982 bola veža pokrytá medeným plechom a na nej bol umiestnený antikorový kríž s pozláteným hrotom. Urobila sa aj nová fasáda. Dal sa vyhotoviť nový obetný stôl, ambóna, kríž a spovednica. Všetko vo farbách biela, modrá a prírodné drevo. [5]
 

V roku 1997 - 1998 bol upravený priestor okolo kostola. Bol urobený malý park, kde bol postavený nový misijný kríž. Z jednej sakristie bola spravená miestnosť pre matky s deťmi. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 175.
[2] www.lazany.sk (21.11.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 175.
[4 - 6] www.lazany.sk (21.11.2017)
Bibliografia
www.lazany.sk
GPS
48.818527, 18.621343
48°49'06.7"N 18°37'16.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk