Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lažany - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lažany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1887. Pozdĺžna jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Hladká fasáda s nárožnými pilastrami je členená polkruhovo ukončenými oknami. Na štítovom priečelí je plochý rizalit s portálom a nad kordónovou rímsou menší trojhranný frontón. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 175.
GPS
49.036293, 21.097728
49°02'10.7"N 21°05'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk