Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lazy pod Makytou - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Lazy
Lokalita
obec Lazy pod Makytou, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1846 – 1859 na mieste staršieho tolerančného chrámu. Opravený a prefasádovaný bol v roku 1927. Po druhej svetovej vojne ho obnovili. Je to sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Trojosové štítové priečelie má prvky neorománskej architektúry. [1] Hodiny na kostole boli osadené v roku 1927. [2] Veža je zakončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Z predošlého kostola sa zachovali – krstiteľnica z roku 1801, neskorobarokové sochy Mojžiša a Krista z konca 18. storočia a zvon z roku 1802. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kostol bol vymaľovaný zvnútra v roku 1985 a z vonku v roku 1995. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 175.
[2] www.lazypodmakytou.ecav.eu/historia-zboru/ (21.11.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 175.
[4] www.lazypodmakytou.ecav.eu/historia-zboru/ (21.11.2017)
GPS
49.227088, 18.215066
49°13'37.5"N 18°12'54.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk