Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lednica - kostol
Lokalita
obec Lednica, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstarší kostol v Lednici bol postavený pri ceste neďaleko hradu. V roku 1623 ho cisárske vojská úplne zbúrali, lebo im prekážal pri obliehaní hradu. [1]
 

Odborný prieskum terénu inicioval miestny farár, ktorý poukázal na terénnu nepravidelnosť a správu z kanonickej vizitácie, že starý lednický kostol stál pri ceste na hrad. Rumoviská starého kostola boli odkryté v roku 1966. Prieskum pre nedostatok financií nebol nikdy dokončený. Zistil však, že išlo o jednoloďový kostol s pristavanou sakristiou.
 

Druhý pokus o záchranu zaniknutej sakrálnej stavby sa začal v roku 2009. Svoju pozornosť na zvyšky stredovekého kostola zamerala Historicko-Astronomická spoločnosť, ktorá konzervuje hrad Lednicu.

Pamiatková ochrana
Lednica – zaniknutý kostol (č. ÚZPF 11848/1-2) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [2]
Fotogaléria
Lednica - kostol foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] www.lednica.eu (10.8.2018)
[2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.lednica.eu.sk
GPS
49.111125, 18.212169
49°06'40.1"N 18°12'43.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk