Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Legnava - Chrám sv. Jána Krstiteľa
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Legňava
Lokalita
obec Legnava, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1883. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú pásmi na rímsy nástenných pilastrov. Na fasáde je nárožná rustika a pilastrové členenie. Na oknách sú úzke polkruhové frontóny na konzolách. Na podstrešnej rímse je zuborez. Pilastrami členená veža je nad terčíkovou rímsou zakončená trojhranným frontónom a krytá ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 178.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 178.
Bibliografia
www.legnava.sk
GPS
49.338009, 20.849768
49°20'16.8"N 20°50'59.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk